איבינסקי זאב, הלח"י השמאלית, איסוף חומר למחקר

01.01.1948 - 31.12.2008

סימול התיק : פ 436 - 14

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרשת הקשרים עם הקומינפורם.
מאמרים מאת זאב איבינסקי ב"האומה" על נתן ילין מור (קייץ 2003, קייץ 2008); ראיון עם דוד בלאו (דן) על פרשת שליחותו לפראג לקשרים עם הקומינפורם (21.3.1997); התכתבות בין דוד בלאו וזאב איבינסקי על הקשרים עם הקומינפורם (1997);
מכתבים מאת נתן ילין מור אל דוד בלאו (1947-1948); שיחות עם דוד בלאו - רשימות מאת איבינסקי; תזכיר לח"י לקומינפורם (14.8.1948) - רשימות והערות מאת איבינסקי; מסמכים מצולמים מארכיון ההגנה בנושא קשרים של לח"י עם הקומינפורם.