איבינסקי זאב, הלח"י השמאלית, איסוף חומר למחקר

01.01.1943 - 31.12.2003

סימול התיק : פ 436 - 13

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

ישראל אלדד - נתן ילין מור: בעיות חברה, בעיות מרות, היחס לברית המועצות.
כתביו של ישראל אלדד ב-"מעש" (גליונות תש"ו, תש"ז) - ברכה למפעל ההתיישבות, הערות מאת איבינסקי; מאמרו של אלדד "יחסנו לסוציאליזם" - הערות מאת איבינסקי; מאמרו של אלדד "תשובה לאסתר וילנסקי" עם הערות מאת איבינסקי; שאלת המוסר ומוסר היהדות בכתביו של אלדד עם הערות של איבינסקי; נתן ילין מור - שאלת המוסר: איגרת לאורי קיסרי, איגרת לעורך "החזית" (יולי 1943) - הערות ומאמרים מאת זאב איבינסקי; ילין מור על יסודות הלאומיות שלנו - הרצאתו בכינוס "הלוחמים" (מרץ 1949); כתביו של ישראל אלדד בעתונים שונים בנושאי סוציאליזם, דמוקרטיה, אימפריה בריטית, שתי חזיתות (חזית ההעפלה וחזית המחתרת), ברית המועצות, ענין הגבולות, לח"י כתנועה לוחמת; פרוטוקול הועידה הארצית הראשונה של הלוחמים (חוברת, אדר תש"ט).