איבינסקי זאב, נתן ילין מור, איסוף חומר למחקר

01.01.1948 - 31.12.2009

סימול התיק : פ 436 - 12

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

סקירה של ילין מור בביולטין "לחבר" (מרץ 1948); מפגש היסטורי מסביב לשולחן המרובע: מדברי ילין מור, יצחק שמיר, מנחם בגין, משה סנה, שמואל כץ, חיים לנדאו, יעקב ריבלין (אביב 1966) - רשימות והערות מאת איבינסקי; התכתבות בין ילין מור ויוסף אחימאיר (1974); מאמרים מאת ילין מור ב: "אתגר" (ינואר 1962, אפריל 1960 קטע מעתון, חוברת), דברי ילין מור ביום העצמאות 1950, דברי על זכויות הנכים ומשפחות החללים בכנסת; מאמרים עליו מאת: אורה מרמני, זאב איבינסקי; מכתבים של פרידה ילין מור ובנימין גפנר אל זאב איבינסקי.