איבינסקי זאב, נתן ילין מור, איסוף חומר למחקר

01.01.1943 - 31.12.2003

סימול התיק : פ 436 - 9

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

"לדמותו של ילין מור. פרקי זכרונות, ביוגרפיה והערות" מאת זאב איבינסקי (הדפסה); העתקי מכתבים של ילין מור מימי פעילותו בבית"ר פולין בשנות ה-30; מכתבו של ילין מור אל עורך "החזית"(1943) והערות מאת איבינסקי;
רשימות מתוך עדותו של ילין מור(ינואר 1978); רשימות מתוך כתביו של ילין מור ב-"החזית" (גיליונות ה', ט"ו, ט"ז); "החזית עובדים לבית המשפט", אפריל 1944 (נאומי הנאשמים, הערות מאת איבינסקי).