איבינסקי זאב, נפתולי הכנענות, איסוף חומר למחקר

01.01.1943 - 31.12.1989

סימול התיק : פ 436 - 6

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

יהושע פורת "שלח ועט בידו", 1989 (רשימות מאת איבינסקי; יונתן רטוש ויאיר (הערות ורשימות מאת איבינסקי); יונתן רטוש "ראשים הימים", "הדר" 1982 (רשימות מאת איבינסקי); יונתן רטוש "משא הפתיחה" 1943 (רשימות מאת איבינסקי); יאירה גינוסר "יאיר ויונתן", הפרק מתוך ספרה"שירת רטוש ולשונו" (חוברת, חיפה תשס"ג); יאירה גינוסר "יאיר - רוטש. שלושה יחסי שירים" (הדפסה); יונתן רטוש - שירים (הדפסות); יהודה ליבס "מיתוס תיקון האלוהות - קבלת הזוהר ושירת רטוש" (מאמר, הערות ורשימות מאת איבינסקי); "יונתן רטוש. מכתבים 1937-1980" תל אביב 1986 (רשימות מאת איבינסקי); הועד לגבוש הנוער העברי (כתב אל הנוער העברי, אגרת אל "לוחמי חרות ישראל" 1944, צילום חוברת והערות מאת איבינסקי).