רון יונה (פרויליך יוליוס), מאמר שלו

03.07.1964 - 03.07.1964

סימול התיק : פ 182 - 3

שייך לארכיון: רון יונה (פרויליך יוליוס)
סוג התאריך: מדויק

תוכן

מאמר מאת יונה רון "הוא מנע ירידתי מהארץ" בעתון "חרות"