רון יונה (פרויליך יוליוס), התכתבות

01.01.1925 - 31.12.1957

סימול התיק : פ 182 - 2

שייך לארכיון: רון יונה (פרויליך יוליוס)
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתב אל נשיאות הצ"ח, פריז בנושא הסכמתו
של יונה רון
פרויליך לקבל תפקיד מורשה הצ"ח בא"י.