פרגר יצחק, התכתבות

01.01.1963 - 31.12.1979

סימול התיק : פ 181 - 2

שייך לארכיון: פרגר יצחק
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתב אל סעדיה כהן בנושא מפגש של אנשי האצ"ל; מכתב מאת האגוד הבינלאומי לאגרוף.