דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 23 פריטים

ברז"ל צבי, פרטים ביוגרפיים מצב החומר: מסודר
מתאריך: 01/01/1927
עד תאריך: 01/01/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 433 - 1
ברז"ל צבי, עדויות מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 01/01/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 433 - 2
סימול פ 433 - 3
סימול פ 433 - 4
סימול פ 433 - 5
ברז"ל צבי, ברית חיילי האצ"ל, זימונים לישיבות, פרוטוקולים ודו"חות מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 26/12/1984
עד תאריך: 28/12/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 433 - 7
ברז"ל צבי, ברית חיילי האצ"ל, התכתבות של ברית חיילי האצ"ל מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/07/1984
עד תאריך: 23/11/2004
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 433 - 8
ברז"ל צבי, ברית חיילי האצ"ל, חוזרים ומכתבים אינפורמטיביים מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/05/1978
עד תאריך: 13/06/2008
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 433 - 9
ברז"ל צבי, ברית חיילי האצ"ל, הזמנות לאירועים, חוברות ופרסומים מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 15/05/1983
עד תאריך: 08/09/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 433 - 10