דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 25 פריטים

פטרסון ג'ון הנרי, פרטים ביוגרפיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/11/1867
עד תאריך: 10/06/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 1
פטרסון ג'ון הנרי, הצ"ח - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 2
פטרסון ג'ון הנרי, מדינאים ואישים, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1916
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 3
פטרסון ג'ון הנרי, אליהו בן-חורין - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 4
פטרסון ג'ון הנרי, זאב ז'בוטינסקי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1915
עד תאריך: 31/12/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 5/ 1
פטרסון ג'ון הנרי, זאב ז'בוטינסקי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1916
עד תאריך: 31/12/1916
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 5/ 2
פטרסון ג'ון הנרי, זאב ז'בוטינסקי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1917
עד תאריך: 31/12/1917
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 5/ 3
פטרסון ג'ון הנרי, זאב ז'בוטינסקי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1918
עד תאריך: 31/12/1918
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 5/ 4
פטרסון ג'ון הנרי, רוז ל. מרקמן - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 6
פטרסון ג'ון הנרי, קול. מוריס ז. מנדלסון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 177 - 7