דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-40 מתוך 45 פריטים

עזרה
טרומפלדור יוסף, קטעי עתונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1931
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 20/ 2
טרומפלדור יוסף, קטעי עתונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 23/07/2008
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 20/ 3
טרומפלדור יוסף, פעילויות להנצחת שמו מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1926
עד תאריך: 31/12/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 21
טרומפלדור יוסף, מכתבים להוריו מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1903
עד תאריך: 31/12/1905
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 22/ 1
טרומפלדור יוסף, התכתבות עם שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1905
עד תאריך: 31/12/1911
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 22/ 2
טרומפלדור יוסף, תזכיר (העתק) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/07/1905
עד תאריך: 21/07/1905
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 22/ 3
טרומפלדור יוסף, תעודות ואישורים אישיים (צילומים) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1902
עד תאריך: 31/12/1908
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 22/ 4
טרומפלדור יוסף, חוקת חברים 'צפון', (צילום) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1914
עד תאריך: 31/12/1914
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 22/ 5
סימול פ 101 - 22/ 6
טרומפלדור יוסף, 'החלוץ', התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1919
עד תאריך: 31/12/1919
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 22/ 7