דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 45 פריטים

עזרה
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/04/1915
עד תאריך: 19/05/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 8/ 2
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/07/1915
עד תאריך: 27/09/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 8/ 3
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/10/1915
עד תאריך: 30/11/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 8/ 4
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/12/1915
עד תאריך: 31/12/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 8/ 5
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/10/1916
עד תאריך: 31/01/1918
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 8/ 6
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/04/1915
עד תאריך: 03/11/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 8/ 7
טרומפלדור יוסף, מכתבים אליו מאסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1915
עד תאריך: 31/12/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 9/ 1
טרומפלדור יוסף, מכתבים אליו מאסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1916
עד תאריך: 31/12/1918
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 9/ 2
טרומפלדור יוסף, מכתבים אליו מאסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1915
עד תאריך: 31/12/1916
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 9/ 3
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אסתר רוזוב מאישים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1915
עד תאריך: 31/12/1923
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 10