דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 45 פריטים

טרומפלדור יוסף, פרטים ביוגרפיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/04/1880
עד תאריך: 31/12/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 1
טרומפלדור יוסף, תעודות אישיות ואישורים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/04/1880
עד תאריך: 19/02/1920
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 2
טרומפלדור יוסף, תזכיר בנושא הגדוד העברי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/02/1917
עד תאריך: 15/02/1917
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 3
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אביו (העתקים) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1903
עד תאריך: 31/12/1905
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 4
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1903
עד תאריך: 31/12/1905
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 5/ 1
טרומפלדור יוסף, מכתבים של אישים אליו מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1915
עד תאריך: 31/12/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 5/ 2
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל גב' גברונסקי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/04/1917
עד תאריך: 10/05/1917
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 6
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל זאב ז'בוטינסקי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1916
עד תאריך: 31/12/1917
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 7/ 1
טרומפלדור יוסף, מכתבים מאת זאב ז'בוטינסקי (העתקים) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1916
עד תאריך: 31/12/1917
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 7/ 2
טרומפלדור יוסף, מכתבים אל אסתר רוזוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/04/1915
עד תאריך: 29/06/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 101 - 8/ 1