סירקיס דניאל, "שמע ישראל", חוברת עוסקת בפרשת רצח ארלוזורוב

01.01.1934 - 31.12.1934

סימול התיק : פ 160 - 3

שייך לארכיון: סירקיס דניאל
סוג התאריך: משוער

תוכן

תוכן החוברת "שמע ישראל": מאמר מאת צדוק דיסקין על אברהם סטבסקי.