סירקיס דניאל, כרוזים אל הישוב והעם העברי בגולה בעקבות משפט רצח אלוזורוב

01.01.1933 - 31.12.1934

סימול התיק : פ 160 - 2

שייך לארכיון: סירקיס דניאל
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרוזים אל הישוב והעם העברי בגולה בעקבות משפט רצח ארלוזורוב, חתומים על ידי אנשים שונים.