סירקיס דניאל, התכתבות

01.01.1934 - 31.12.1937

סימול התיק : פ 160 - 1

שייך לארכיון: סירקיס דניאל
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות של דניאל סירקיס עם: א.צ.גרינברג, מאיר גרוסמן, אבא אחימאיר, זאב ז'בוטינסקי, אברהם יצחק הכהן קוק, ועד לחיזוק הסניגוריה
במשפט סטבסקי, צדוק דיסקין, שלמה הכהן אהרונסון, יוסף קלוזנר.
נושיאם עיקריים: עניני משפט סטבסקי, תגובה לספרו של א.צ.גרינברג "ספר הקטרוג והאמונה", תכנית חלוקת ארץ ישראל.