מרלין שמואל, הטמנת אפרו בישראל, הזמנה, דברי זכרון, כתבות בתקשורת

06.07.2011 - 06.08.2011

סימול התיק : פ 156 - 9

שייך לארכיון: מרלין שמואל