מרלין שמואל, Institute for Mediterranean Affairs, התכתבות, פרסומים, קטעי עתונות

01.01.1959 - 31.12.1961

סימול התיק : פ 156 - 8

שייך לארכיון: מרלין שמואל
סוג התאריך: מדויק

תוכן

התכתבות ופרסומים בנושאים: מזרח התיכון, מדיניות החוץ של ארצות הברית במזרח התיכון. הצעת פרוייקט ללימודי מזרח התיכון שהוכנה על ידי המכון לעניני מזרח הרחוק. גזרי עתונות והודעות לתיקשורת. דו"ח הועדה ליסי חוץ: First Interim Report of the Commitee on Foreign Relations.

בתיק גם: רשימות הוצאות,
טופס ריק להשכרת שרותים על ידי משרד החוץ של ארה"ב,
רשימת חברים של ועדה ליחסי חוץ בסינט של ארה"ב.
(אנגלית).