מרלין שמואל, מאמרים וכתבות עליו

01.01.1946 - 31.12.1994

סימול התיק : פ 156 - 7

שייך לארכיון: מרלין שמואל
סוג התאריך: מדויק

תוכן

מאמרים וכתבות בעתונים על שמואל מרלין. הנושא העיקרי: חייו ודעותיו הפוליטיות. כתבות לזכרו.