מרידור יעקב, יעקב מרידור - גזרי עתונים עליו

01.01.1946 - 31.12.2011

סימול התיק : פ 155 - 15

שייך לארכיון: מרידור יעקב
סוג התאריך: שנה נכונה