מרידור יעקב, "בחותם הבריחות" - חוברת

01.01.1947 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 155 - 14

שייך לארכיון: מרידור יעקב
סוג התאריך: משוער