מרידור יעקב, תנועת החרות - התכתבות

01.01.1949 - 31.12.1957

סימול התיק : פ 155 - 5

שייך לארכיון: מרידור יעקב
סוג התאריך: שנה נכונה