מרידור יעקב, התכתבות עם אישים ומוסדות

01.01.1948 - 31.12.1967

סימול התיק : פ 155 - 4

שייך לארכיון: מרידור יעקב
סוג התאריך: שנה נכונה