מרגולין אפרים, פרקים למחקר "האוידנציה ב-REGULA לדקרט"

01.01.1949 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 151 - 5

שייך לארכיון: מרגולין אפרים
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרקים למחקר על הפילוסוף הצרפתי רנה דקרט מאת אפרים מרגולין.
דפים בכתב יד.