מרגולין אפרים, מאמרים וסיפורים שלו. הדפסות עם תיקונים, גזרי עתונים

01.01.1940 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 151 - 3

שייך לארכיון: מרגולין אפרים
סוג התאריך: משוער

תוכן

אוסף מאמרים,סיפורים ושירים
של אפרים מרגולין שפורסמו בעתונים שונים ("חרות", "בסער", "יבנה ויודפת", "יודפת במצור").
נושאים עיקריים: רשימות על הספרות הכללית, חברות עם ז'אן קוקטו, פגישה של חניכי "שוני", על ישראל אפשטיין,
סדרת סיפורים על גבריאל - איש מחתרת.