מירקין אביגדור, מאמרים לזכרו, מודעות אבל

01.01.1945 - 31.12.1945

סימול התיק : פ 145 - 3

שייך לארכיון: מירקין אביגדור
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמרים על
אביגדור מירקין מאת ירמיהו הלפרין, ש.גומלסקי בעתונים: "הבקר", "המשקיף"; דברי הספד שנאמרו ע"י הקולונל ריינל.