קוק הלל, זוהי גרמניה - החולי הקרוי גרמנית, מאת בן הכט

סימול התיק : פ 137 - 8

שייך לארכיון: קוק הלל