קוק הלל, ועד החירום והצלת העם היהודי באירופה

סימול התיק : פ 137 - 6

שייך לארכיון: קוק הלל
סוג התאריך: לא ידוע