קוק הלל, "הצהרת עקרונות": פורסם על ידי הועד העברי לשחרור האומה

סימול התיק : פ 137 - 4

שייך לארכיון: קוק הלל