קוק הלל, הצהרתו של הלל קוק בפני בית המשפט הגבוה לצדק

סימול התיק : פ 137 - 3

שייך לארכיון: קוק הלל