לנקין אליהו, כתב מינוי לשגריר בדרום אפריקה - מסמכים רשמיים

23.06.1981 - 05.08.1985

סימול התיק : פ 132 - 1/ 4

שייך לארכיון: לנקין אליהו
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתב הסכמה של ממשלת דרום אפריקה למינוי וכתב מינוי של משרד החוץ
ישראלי.
מכתב של משרד החוץ על קבלת דו"ח סיום.