לנקין אליהו, תעודות אישיות

15.09.1914 - 31.12.1987

סימול התיק : פ 132 - 1/ 2

שייך לארכיון: לנקין אליהו
סוג התאריך: משוער

תוכן

בין התעודות: תעודת לידה, אגרת אזרח ציוני של ההסתדרות הציונית
החדשה, תעודת מסע/דרכון מסע של מדינת ישראל (21.8.49), תעודת
גירושין, תעודת זהות, פנקס מילואים, כרטיס ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת הרביעית.