דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 23 פריטים

זמיר בן-עמי, פרטים ביוגרפיים מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1926
עד תאריך: 09/09/1975
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 428 - 1
זמיר בן-עמי, תעודות אישיות מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/10/1956
עד תאריך: 07/04/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 428 - 2
זמיר בן-עמי, התכתבות מתאריך: 18/01/1948
עד תאריך: 09/10/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 428 - 3
זמיר בן-עמי, פתקים, רשימות, חומר הכנה לאירועים, נאומים והרצאות מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 31/05/1964
עד תאריך: 30/04/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 428 - 4
זמיר בן-עמי, ברכות ומכתבי תודה מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 02/07/1987
עד תאריך: 16/01/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 428 - 5
זמיר בן-עמי, המרכז החופשי, התכתבות, מסמכים ופרסומים שנאספו על ידו מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 04/01/1967
עד תאריך: 26/08/1977
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 428 - 6
זמיר בן-עמי, תנועת החרות, התכתבות, חוזרים ומסמכים שנאספו על ידו מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 02/02/1949
עד תאריך: 26/01/1967
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 428 - 7
סימול פ 428 - 8
סימול פ 428 - 9