דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 91-98 מתוך 98 פריטים

לוין נחום, קטעי עתונים מתאריך: 01/01/1928
עד תאריך: 31/12/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 129 - 13/ 1
לוין נחום, קטעי עתונים מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 129 - 13/ 2
לוין נחום, קטעי עתונים מתאריך: 01/01/1955
עד תאריך: 31/12/1960
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 129 - 13/ 3
לוין נחום, קטעי עתונים מתאריך: 01/01/1960
עד תאריך: 31/12/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 129 - 13/ 4
לוין נחום, קטעי עתונים מתאריך: 01/01/1958
עד תאריך: 31/12/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 129 - 13/ 5
לוין נחום, קטעי עתונים מתאריך: 01/01/1964
עד תאריך: 31/12/1968
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 129 - 13/ 6