לוין נחום, קטעי עתונים

01.01.1928 - 31.12.1937

סימול התיק : פ 129 - 13/ 1

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה