לוין נחום, התכתבות של הרצליה לוין - הדפסה, כתב יד, אנגלית, רוסית

01.01.1937 - 31.12.1981

סימול התיק : פ 129 - 12/ 1

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה