לוין נחום, מודעות והזמנות להרצאותיו: כרטיסי הזמנה, מכתבים, פלקט - עברית, אנגלית

01.01.1948 - 31.12.1961

סימול התיק : פ 129 - 10/ 4

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה