לוין נחום, בית הדין של ברית חרות הצה"ר בדרום אפריקה: התכתבות - הדפסה, אנגלית

01.01.1948 - 31.12.1956

סימול התיק : פ 129 - 9/ 5

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה