לוין נחום, בית הדין של ברית חרות הצה"ר בדרום אפריקה: פרוטוקולים, סקירות - הדפסה, אנגלית

01.01.1949 - 31.12.1955

סימול התיק : פ 129 - 9/ 4

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה