לוין נחום, בית הדין בדרום אפריקה: פרוטוקולים, התכתבות - הדפסה, אנגלית

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : פ 129 - 9/ 3

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה