לוין נחום, בוררות "אופק" נגד מדינת ישראל: התכתבות, מסמכים - הדפסה, כתב יד, עברית

01.01.1959 - 31.12.1963

סימול התיק : פ 129 - 9/ 1

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה