לוין נחום, משלחת ישראלית בלונדון: התכתבות, סקירות, קטעי עתונים, כרטיסי הזמנה, רשימות שונות, חוברות

01.01.1960 - 31.12.1960

סימול התיק : פ 129 - 8/ 4

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה