לוין נחום, תוצאות הבחירות לכנסת הראשונה עד החמישית, חוברות

01.01.1955 - 31.12.1961

סימול התיק : פ 129 - 8/ 3

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה