לוין נחום, הכנסת: התכתבות - הדפסה, כתב יד, עברית

01.01.1955 - 31.12.1967

סימול התיק : פ 129 - 8/ 1

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה