לוין נחום, קבלת נ. לוין כחבר לאגודה "שיכון - מפקדי הגנה": התכתבות, המלצות - הדפסה, עברית

01.01.1955 - 31.12.1955

סימול התיק : פ 129 - 7/ 13

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה