לוין נחום, לבנון: תזכירים, קטע העתון - הדפסה, אנגלית

01.01.1957 - 23.12.1960

סימול התיק : פ 129 - 7/ 11

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה