לוין נחום, ביקורו בארה"ב כנציג תנועת החרות עם סדרת הרצאות, אישור משרד המשפטים - הדפסה, אנגלית

01.01.1957 - 31.12.1957

סימול התיק : פ 129 - 7/ 10

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה