לוין נחום, "הנצחת השוטר העברי": התכתבות, פרוטוקול, רשימה - הדפסה, כתב יד, עברית

01.01.1963 - 31.12.1963

סימול התיק : פ 129 - 7/ 9

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה