לוין נחום, טכניון בחיפה: התכתבות, קבלות, תעודות, חוברות - הדפסה, כתב יד

01.01.1946 - 31.12.1979

סימול התיק : פ 129 - 7/ 6

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה