לוין נחום, "תערוכת המרד": התכתבות, קטע עיתון, פלקט, דו"חות כספיים - הדפסה, כתב יד, עברית, אנגלית

01.01.1959 - 31.12.1959

סימול התיק : פ 129 - 7/ 2

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה